Nieuwsbrief
Onze nieuwe Vitocal 200-S al gehoord? Nee? Dat komt omdat hij zo stil is! De "S" staat overigens voor "split".   
 
 
[Salutation]

De wereld om ons heen verandert, soms sneller dan we zouden willen. Het klimaat, de maatschappij, culturen en markten. Eén van de grootste uitdagingen is de energietransitie: in 2050 zal de wereld het bijna helemaal moeten doen zonder fossiele brandstoffen.
Het broeikaseffect zorgt voor de opwarming van de aarde en vormt een bedreiging voor de toekomst. Nieuwe concepten die alternatieve manieren van warmte- en elektriciteitsproductie ondersteunen zijn nodig.

 
 
 
CO2 reductie
Typische Nederlandse rijtjeswoningen
Advanced acoustic design
Coefficient of Performance (CoP)
Vanuit de overheid wordt de aanschaf van een warmtepomp gesubsidieerd met bedragen vanaf 1600,- tot 2500,-
Minder energiekosten door een slimme combinatie
App bediening
Folder Vitocal 200-S
 
 
CO2 reductie

Het broeikaseffect wordt vooral toegewezen aan menselijk handelen. Om dit effect te remmen zal de mensheid zijn gebruiken moeten aanpassen.

Gelukkig heeft de politiek in de klimaatconferentie van Parijs in 2015 de ambitie uitgesproken het broeikaseffect terug te dringen door de emissie- intensiteit te verlagen. Er moet een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2 uitstoot. Zo hopen we de ingeschatte opwarming van de aarde van 2°C te beperken tot 1,5 °C.

Van warmtepompen weten we dat ze enorme potentie hebben en een grote rol kunnen spelen in de reductie van CO2 emissie. Maar soms is een warmtepomp niet haalbaar. Grondgebonden systemen zijn soms niet te realiseren omdat er niet in de grond gewerkt kan of mag worden en luchtgebonden systemen zijn soms niet haalbaar vanwege het ‘aanzien’ van de buitenunit. Ook de geluidsproductie is een probleem, zeker voor onze dicht opéén gebouwde woningen in Nederland.

 Typische Nederlandse rijtjeswoningen.

Hoe kunnen we dicht opéén gebouwde woningen met behulp van een warmtepomp van het aardgas af krijgen zonder elkaar overlast te bezorgen?

 

 

Advanced acoustic design

De afdeling R&D van Viessmann heeft voor de nieuwe Vitocal 200-S een revolutionair nieuw design ontwikkeld: het  ‘advanced acoustic design’.

Door gebruik van speciale materialen en technieken is de buitenunit van deze warmtepomp gebaseerd op de geluiddempende waarde van de beglazing van woningen. Zo is een fluisterstil toestel ontwikkeld dat bij rijtjeswoningen zeer goed toepasbaar is.

35 dB(A) grens:
Waar de buitenunit van de meeste fabrikanten de kritische 35 dB(A) grens op ca. 12 meter behaalt, haalt de nieuwe buitenunit van Viessmann deze waarde al op een afstand van 3 meter.

Daarnaast stond bij de ontwikkeling van dit design ook de uitstraling centraal. Voor de nieuwe buitenuinit is gekozen voor een strak design in de bekende Viessmann grijstinten.

 

Coefficient of Performance:

Door gebruik te maken van de laatste technieken wordt met de Vitocal 200-S een Coefficient of Performance (CoP) gehaald tot 5.

De CoP waarde is bepaald conform de EN 14511. In deze norm wordt het primaire energieverbruik (ventilator en circulatiepomp) meegerekend in de bepaling van de CoP. Zo wordt een eerlijke vergelijking gemaakt t.o.v. andere warmtepompen en energieopwekkers.

 

 

Vanuit de overheid wordt de aanschaf van een warmtepomp gesubsidieerd met bedragen vanaf 1600,- tot 2500,-

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame warmte-opwekkers zoals warmtepompen. De regeling is voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. De subsidiebedragen voor lucht-waterwarmtepompen zijn gewijzigd per 1 juli 2017. De exacte subsidie bedragen op onze producten kunt u vinden op onze website of in de apparatenlijst van RVO.

 

 

Minder energiekosten door een slimme combinatie

Door zonnepanelen te combineren met een warmtepomp kan men de zelf opgewekte stroom gebruiken om te verwarmen of te koelen. Viessmann biedt hiervoor een duurzaam concept aan van een warmtepomp met PV modules. De combinatie van zelf opgewekte zonnestroom met kosteloze omgevingswarmte kan de energierekening aanzienlijk laten dalen. De warmtepompregeling Vitotronic 200 schakelt automatisch in, wanneer de zonnepanelen voldoende stroom kunnen leveren. De warmtepomp verwarmt of koelt op dat moment bijvoorbeeld de woning of warmt de tapwaterboiler op.

Cool!

De Vitocal 200-S is er ook in een versie met Active Cooling. Dit zorgt ervoor dat de woning in de zomerperiode op een comfortabele temperatuur gehouden kan worden. Deze units worden standaard uitgerust met een elektrisch getrapt verwarmingselement van 3/6/9 kW.

Wilt u ook duurzaamheid zonder comfortverlies verkopen? Kies dan voor de Viessmann Vitocal 200-S. De stilste in zijn soort.

 

App bediening

Met de Vitotrol Plus App kunt u Viessmann apparaten bedienen op afstand. De bediening kan intuïtief en gemakkelijk plaatsvinden vanaf elke plaats en op ieder tijdstip.

De Vitotrol Plus App is voorzien van een showcase-functie die toegang tot een gesimuleerde verwarmingsinstallatie mogelijk maakt. U kunt de App nu downloaden en met de showcase functie uitproberen!

 

Vitotrol-plus-App

 

Folder Vitocal 200-S
 
Bijlage
Folder Vitocal 200-S
 
 

 
Wanneer u geen verdere informatie wenst, s.v.p. hier klikken
 
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle aan den IJssel
www.viessmann.nl
 

 
Impressum